Ninja Truyền Thuyết

for ios by Ninja Truyen Thuyet

Latest release
Version 1.0.0 (5)
Mar 22, 2023 at 10:15
422.51 MB
*Nếu gặp lỗi ứng dụng trong quá trình chơi Game, vui lòng xóa Game và tải lại tại đây
INSTALL

Information

Bước 1: Bạn truy cập vào mục cài đặt, sau đó nhấn vào mục Cài đặt chung

Bước 2: Chọn Quản lý VPN & Thiết bị

Bước 3: Tin cậy “BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.” sau đó vào game và trải nghiệm