Trở về

TRUY KÍCH PHẢN ĐỒ

05-12-2022

1.Trong SK, truy kích Ninja phản bội sẽ nhận thưởng lớn.

2.Khi truy kích Phản Đồ, kết thúc chiến đấu sẽ không lưu trạng thái của Ninja, mỗi lần chiến đấu đều sẽ có trạng thái đầy HP và Năng Lượng trống

3.Kho báu nằm phía sau ải 20 Cổng Dịch Chuyển của hòn đảo, cần đánh bại kẻ địch 20 ải để vào

4.Thưởng trong kho báu sẽ căn cứ tiến độ vượt ải chapter của người chơi, trước khi nhận có thể thay đổi nội dung thưởng, nhưng phải đến vị trí kho báu mới được nhận

5.Sau khi bắt đầu SK, PB sẽ tạo kẻ địch theo sức mạnh của mỗi người chơi, sức mạnh của kẻ địch sẽ không thay đổi trong thời gian SK

6.Nếu không thể đánh bại địch, có thể xin Bạn Bè hoặc thành viên Tổ Chức giúp đỡ, nhưng chỉ có thể giúp hoàn thành khiêu chiến Đồng, không thể hoàn thành khiêu chiến Bạc và Vàng.

7.Cầu trợ Bạn cần tiêu Vàng, sau khi tiêu Vàng mà người chơi có thể tự vượt ải thì sẽ hoàn lại

8.Không thể cài lại PB Truy Kích Phản Đồ, trong sk cũng chỉ được nhận thưởng 1 lần