Trở về

VÙNG ĐẤT TRÙ PHÚ

05-12-2022

1. Vùng Đất Trù Phú: Củ 48h sẽ làm mới 1 lần, sau khi làm mới sẽ reset tất cả kẻ địch, thưởng và các nội dung khác.

2. Người chơi có thể đến ô bên cạnh ô hiện tại để tìm kiếm.

3. Cú đến 1ộ mới, các ô khác cùng hàng với ô này sẽ bị phá hủy. Vì vậy, hãy cẩn thận khi lựa chọn lộ trình.

4. Diệt kẻ địch nhận Xu Trù Phú, dùng trong Shop Trù Phú đổi các loại hàng.

5. Tiêu diệt địch nhận Rương Chúc Phúc, có thể chọn 1 trong các chúc phúc. Các chúc phúc có hiệu quả khác nhau.

6. Chúc Phúc là 1 loại đạo cụ buff đặc biệt, chỉ được xem và có hiệu lực trong Vùng Đất Trù Phú.

7.Sau mỗi lần cài lại Vùng Đất Trù Phú, chúc phúc nhận được sẽ biến mất.

8. Kẻ địch trong Vùng Đất Trù Phú là đội hình phòng thủ Đấu Trường của người chơi đã bị ma hóa