Trở về

[Sự Kiện Web] BigUpdate - Obito Lục Đạo

01-03-2023

Thời Gian:

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 28/02/2023 đến 10h ngày 11/03/2023

- Thời gian nhận lượt Quay : Từ 0h ngày 28/02/2023 đến 23h59 ngày 10/03/2023 (sau thời gian này, Nhẫn Giả làm nhiệm vụ và nạp thẻ sẽ không nhận được lượt quay nữa)

Hướng Dẫn:

- Nhẫn Giả tham gia sự kiện tại link: https://cuuvidaichien.vn/su-kien/obito-luc-dao

- Sau khi tham gia, Nhẫn Giả cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Nhẫn Giả tham gia Quay mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Nhẫn Giả có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Quaynhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Ở sự kiện Quay, sau khi Nhẫn Giả Vòng Quay sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 biểu tượng, có thể dùng để đổi thưởng tạ sự kiện Shop Đổi Quà (đổi xong biểu tượng sẽ bị trừ với số lượng tương ứng)

- Nhẫn giả cũng có thể vào mục Kho Thưởng để nhận thưởng đang có, thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Nhẫn Giả có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được

Nhiệm Vụ Nhận Lượt:

Nhiệm Vụ Lượt Nhận Giới Hạn Lượt Mỗi Ngày
Online trang sự kiện 60 phút 1 2
Đăng Nhập Mỗi Ngày 1 1
Chia sẻ sự kiện 1 1
Tích lũy Nạp 18.000 VND 1 Không Giới Hạn
Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

 

Lưu Ý:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ingame, Nhẫn Giả vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

- Tiến độ nhiệm vụ Tích Lũy Nạp ở ingame sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày và số lượng còn dư sẽ không được cộng dồn qua ngày. Vì vậy Nhẫn Giả hãy lưu ý hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi ngày để nhận được lượt

- Sử dụng Vé Nạp để thanh toán sẽ không được tính lượt quay.

Phần Thưởng

Lượt Quay

Tham gia Lượt Quay, Nhẫn Giả sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

EXP Ninja-II (6H) x1 1
Hyorogan-II (6H) x1 1
Đồng-II (6H) x1 1
100 Vàng 100
Chiến Lợi Phẩm-II (6H) x1 1
Chúc Bạn May Mắn Lần Sau 1
Thêm Lượt 1
Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x5 5
Chứng Nhận C.Hóa Hiếm x1 1
Vé Ăn Ramen Sườn x1 1
Vé Ăn Ramen Xá Xíu x1 1
Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x3 3
Obito (Giftcode) 1
Obito Lục Đạo (Giftcode) 1
Mặt nạ Obito 2 1
Mặt Nạ Obito 1 1
Áo Akatsuki 1
Áo Obito 1
Băng Đeo Trán 1
Vũ Khí Quạt 1
Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x10 Quà May Mắn (1 lần trúng duy nhất)
Voucher Mì HongKong x10 Quà May Mắn (1 lần trúng duy nhất)
Quà Đua TOP Lượt QuayClick vào đây để xem

Lưu ý: Phần thưởng quà may mắn sẽ được gửi về thư của mỗi nhân vật khi sự kiện kết thúc!!!!!

Quà Đăng Nhập

Đăng Nhập Mỗi Ngày, các nhẫn giả sẽ nhận được quà hấp dẫn:

Mốc Đăng Nhập Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
1 Vé Ăn Ramen Sườn x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x3 Exp Ninja-II (6h) x2
2 Vé Ăn Ramen Sườn x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x3 Exp Ninja-II (6h) x2
3 Vé Ăn Ramen Sườn x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x3 Exp Ninja-II (6h) x2
4 Vé Ăn Ramen Sườn x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x3 Đồng-II (6h) x2
5 Vé Ăn Ramen Sườn x5 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x5 Đồng-II (6h) x2
6 Vé Ăn Ramen Sườn x5 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x5 Đồng-II (6h) x2
7 Vé Ăn Ramen Sườn x5 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x5 Hyorogan-II (6H) x2
8 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x7 Hyorogan-II (6H) x2
9 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x7 Hyorogan-II (6H) x2
10 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x7 Chiến Lợi Phẩm-II (6H) x3

 

Quà Đăng Nhập

Khi tham gia lượt quay, Nhẫn Giả sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 2 Giftcode sau:

Tên Giftcode Vật Phẩm Số Lượng
Obito

10 Ramen Xá Xíu

3 Chiến Lợi Phẩm-III(24H)

40 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh

20 Ramen Sườn

1
Obito Lục Đạo

20 Ramen Xá Xíu

5 Chiến Lợi Phẩm-III(24H)

60 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh

10 Voucher Mì HongKong

Rương Ninja Chọn

1

Lưu ý: Đăng nhập liên tục để nhận được phần thưởng!!!!!

Shop Đổi Quà

Mốc Đổi Chữ Shop Đổi Quà
Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
5 Mặt Nạ Obito 1 + 5 Mặt Nạ Obito 2 Vé Ramen Sườn x1 Đồng-II (6H) x1    
5 Mặt Nạ Obito 1 + 1 Áo Obito Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x120 Vé Ăn Ramen Sườn x20    
5 Mặt Nạ Obito 1 + 5 Mặt Nạ Obito 2 + 1 Áo Obito Voucher Mì HongKong x10 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x20 Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x3  
3 Áo Akatsuki + 2 Áo Obito + 1 Băng Đeo Trán Voucher Mì HongKong x20 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x40 Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Tr.Thuyết x1  
10 Mặt Nạ Obito 1 + 2 Áo Obito + 1 Băng Đeo Trán + 1 Vũ Khí Quạt Voucher Mì HongKong x20 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x40 Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Tr.Thuyết x2 Rương Ninja (Chọn) x2
10 Mặt Nạ Obito 2 + 5 Áo Akatsuki + 1 Băng Đeo Trán + 1 Vũ Khí Quạt Voucher Mì HongKong x40 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x80 Rương Tăng Sao Nhẫn Cụ x2 Rương Ninja (Chọn) x3

Lưu ý: Sau khi đổi quà, hệ thống sẽ trừ tương ứng các vật phẩm cần đổi!!!!!

Quà Toàn Dân

Tham gia vòng quay đạt đủ điều kiện sẽ được nhận thưởng với mốc tương ứng

Mốc Rút Thưởng Toàn Dân
Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
5000 500 Vàng Vé Ăn Ramen Sườn x2 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x10
10000 500 Vàng Vé Ăn Ramen Sườn x3 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x10
15000 800 Vàng Vé Ăn Ramen Sườn x5 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x20
25000 1000 Vàng Vé Ăn Ramen Xá Xíu x2 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x20
35000 2000 Vàng Vé Ăn Ramen Xá Xíu x3 Mảnh Thư Triệu Tập TA x20

Lưu ý: Quà sẽ được gửi sau khi kết thúc sự kiện!!!!!

Tích Lũy Lượt Quay

Tham gia vòng quay, Quay đủ mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng

Mốc Tích Lũy Tích Lũy Lượt Quay 
Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
50 Vé Ăn Ramen Sườn x10 Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x3 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x20  
200 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x20 Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x5 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x50 Năng Lượng Cây Thần Manda x5
500 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x40 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x30 Rương Năng Lượng Cây Thần x50 Năng Lượng Cây Thần Manda x5
700 Voucher Mì HongKong x15 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x30 Rương Năng Lượng Cây Thần x70 Năng Lượng Cây Thần Manda x5
1000 Voucher Mì HongKong x30 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x50 Rương Ngọc Mặt Trời (Chọn) x50 Năng Lượng Cây Thần Manda x5
1200 Voucher Mì HongKong x60 Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Tr.Thuyết Rương Ngọc Mặt Trời (Chọn) x70 Năng Lượng Cây Thần Manda x5

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Toàn Dân sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Lượt Quay sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Mei sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC