Trở về

BigUpdate - Vui Cùng Mei Mei

06-06-2023

Thời Gian:

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 06/06/2023 đến 10h ngày 16/06/2023

- Thời gian nhận lượt Quay : Từ 0h ngày 06/06/2023 đến 23h59 ngày 15/06/2023 (sau thời gian này, Nhẫn Giả làm nhiệm vụ và nạp thẻ sẽ không nhận được lượt quay nữa)

Hướng Dẫn:

- Nhẫn Giả tham gia sự kiện tại link: https://cuuvidaichien.vn/su-kien/vui-cung-mei-mei

- Sau khi tham gia, Nhẫn Giả cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Nhẫn Giả tham gia Quay mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Nhẫn Giả có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Quaynhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Ở sự kiện Quay, sau khi Nhẫn Giả Vòng Quay sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 biểu tượng, có thể dùng để đổi thưởng tạ sự kiện Shop Đổi Quà (đổi xong biểu tượng sẽ bị trừ với số lượng tương ứng)

- Nhẫn giả cũng có thể vào mục Kho Thưởng để nhận thưởng đang có, thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Nhẫn Giả có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được

Nhiệm Vụ Nhận Lượt:

Nhiệm Vụ Lượt Nhận Giới Hạn Lượt Mỗi Ngày
Online trang sự kiện 60 phút 1 2
Đăng Nhập Mỗi Ngày 1 1
Chia sẻ sự kiện 1 1
Tích lũy Nạp 20.000 VND 1 Không Giới Hạn
Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày
Chi tiết đua top: Tại Đây

 

Lưu Ý:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ingame, Nhẫn Giả vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

- Tiến độ nhiệm vụ Tích Lũy Nạp ở ingame sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày và số lượng còn dư sẽ không được cộng dồn qua ngày. Vì vậy Nhẫn Giả hãy lưu ý hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi ngày để nhận được lượt

- Sử dụng Vé Nạp để thanh toán sẽ không được tính lượt quay.

Phần Thưởng

Lượt Quay

Tham gia Lượt Quay, Nhẫn Giả sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

 

 

 

 

Tên
Bánh Dâu
Chúc Bạn May Mắn Lần Sau (Biểu tượng Mặt Cười)
Chứng Nhận C.Hóa Hiếm x1
Thêm Lượt (Biểu Tượng Đầu Naruto)
Bánh Vòng
Vé Ăn Ramen Xá Xíu x1
100 Vàng
Xe Tải
Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x3
Giftcode ( Biểu tượng hộp quà)
Con Lật Đật
Đồng-II (6H) x1
Chiến Lợi Phẩm-II (6H) x1
Voucher Mì HongKong x10( Quà May Mắn)
Vé Ăn Ramen Sườn x1
Bánh Bông Lan
Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x10( Quà May Mắn)
EXP Ninja-II (6H) x1
Tên Lửa
Hyorogan-II (6H) x1
Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x5

 

Lưu ý: Phần thưởng quà may mắn sẽ được gửi về thư của mỗi nhân vật khi sự kiện kết thúc!!!!!

Quà Đăng Nhập

Đăng Nhập Mỗi Ngày, các nhẫn giả sẽ nhận được quà hấp dẫn:

 

Quà Đăng Nhập
Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
1 Vé Ăn Ramen Sườn x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x3 Exp Ninja-II (6h) x2
2 Vé Ăn Ramen Sườn x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x3 Exp Ninja-II (6h) x2
3 Vé Ăn Ramen Sườn x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x3 Đồng-II (6h) x2
4 Vé Ăn Ramen Sườn x5 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x5 Đồng-II (6h) x2
5 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x7 Hyorogan-II (6H) x2
6 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x7 Hyorogan-II (6H) x2
7 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x3 Chứng Nhận C.Hóa Nhẫn Cụ x7 Chiến Lợi Phẩm-II (6H) x3

 

 

Quà Đăng Nhập

Khi tham gia lượt quay, Nhẫn Giả sẽ có cơ hội nhận được Giftcode sau:

Vật Phẩm Số Lượng

888 Vàng
15 Vé Xá Xíu
5 Vé HongKong
Chiến Lợi Phẩm-III x3
Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x50

1

Lưu ý: Đăng nhập liên tục để nhận được phần thưởng!!!!!

Shop Đổi Quà

Vật Phẩm Cần Đổi Shop Đổi Quà
Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
5 (Bánh Bông Lan) x 5 (Bánh Dâu) Vé Ăn Ramen Sườn x3 Đồng Hồ Cát (Đồng) x3 x x
5 (Bánh Bông Lan) x 1 Bánh Vòng Vé Ăn Ramen Xá Xíu x5 EXP Ninja-II (6H) x5 x x
5 (Bánh Dâu) x 1 Con Lật Đật Chiến Lợi Phẩm-II x3 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x10 x x
Tên Lửa x Xe Tải Chiến Lợi Phẩm-III x3 Voucher Mì HongKong x10 Rương Ninja (Chọn) x1 x
10 (Bánh Dâu) x 3 (Bánh Vòng) x 1 (Con Lật Đật) Voucher Mì HongKong x10 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x20 Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x5 x
10(Bánh Bông Lan) x 5 (Bánh Vòng) x 1 (Tên Lửa) Voucher Mì HongKong x20 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x40 Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Tr.Thuyết x1 x
10 (Bánh Dâu) x 2 (Con Lật Đật) x 1 (Tên Lửa) x 1 (Xe Tải) Voucher Mì HongKong x20 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x40 Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Tr.Thuyết x2 Rương Ninja (Chọn) x2
3 (Bánh Vòng) x 2 (Con Lật Đật) x 1 (Tên Lửa) x 1 (Xe Tải) Voucher Mì HongKong x40 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x80 Rương Tăng Sao Nhẫn Cụ x2 Rương Ninja (Chọn) x3

Lưu ý: Sau khi đổi quà, hệ thống sẽ trừ tương ứng các vật phẩm cần đổi!!!!!

Quà Toàn Dân

Tham gia vòng quay đạt đủ điều kiện sẽ được nhận thưởng với mốc tương ứng

Rút Thưởng Toàn Dân
Mốc Tích Lũy Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
10.000 500 Vàng Vé Ăn Ramen Sườn x5 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x10
50.000 500 Vàng Vé Ăn Ramen Sườn x10 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x10
100.000 800 Vàng Vé Ăn Ramen Xá Xíu x3 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x20
150.000 1000 Vàng Vé Ăn Ramen Xá Xíu x5 Mảnh Thư Triệu Tập TA x20
200.000 2000 Vàng Vé Ăn Ramen Xá Xíu x10 Mảnh Thư Triệu Tập TA x30

Lưu ý: Quà sẽ được gửi sau khi kết thúc sự kiện!!!!!

Tích Lũy Lượt Quay

Tham gia vòng quay, Quay đủ mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng

Tích Lũy Lượt Quay
Số Lượt Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
50 Vé Ăn Ramen Sườn x10 Chiến Lợi Phẩm-II (6H) x3 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x20 Vé Chứng Nhận Cường Hóa Nhẫn Cụ x5
100 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x20 Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x3 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm x50 Rương Ninja (Chọn) x1
200 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x40 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x30 Rương chọn thưởng (3 Ngọc, 2 Ngọc mặt trăng, Đồng 6h x8, exp ninja 6h x2, hyorogan 6h x2) x10 Rương Ninja (Chọn) x1
500 Voucher Mì HongKong x15 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x30 Rương chọn thưởng (3 Ngọc, 2 Ngọc mặt trăng, Đồng 6h x8, exp ninja 6h x2, hyorogan 6h x2) x20 Rương Ninja (Chọn) x2
700 Voucher Mì HongKong x30 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh x50 Rương Ngọc Mặt Trời (Chọn) x50 Rương Tăng Sao Nhẫn Cụ x1
1200 Voucher Mì HongKong x60 Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Tr.Thuyết Rương Ngọc Mặt Trời (Chọn) x70 Rương Tăng Sao Nhẫn Cụ x2

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Toàn Dân sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn. Đạt được mốc nào sẽ nhận được phần thưởng ở mốc đó không cộng dồn. Nếu vượt qua mốc cuối, khi tổng kết, dựa vào tổng số lượt quay hiện tại sẽ tăng thêm phần thưởng cho các Nhẫn Giả.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Lượt Quay sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Mei sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC