Trở về

Đua Top Sự Kiện

07-06-2023

Xin chào các Nhẫn Giả!

Khi tham gia sự kiện Vòng Quay Nhẫn Giả  Mới sẽ nhận được Thưởng Đua TOP, như sau:

Quà Đua TOP Vòng Quay Nhẫn Giả

Sau khi kết thúc sự kiện, Nhẫn Giả tham gia tích lũy Lượt Quay nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

  Quà Đua TOP (Gửi Thư)
Top Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4 Vật Phẩm 5 Vật Phẩm 6 Điều kiện
1 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) - New x3 Voucher Mì HongKong x100 Năng Lượng Thần Thụ Ốc Sên x50 Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x50 Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x5 Khung Avatar Ốc Sên x1 Tối Thiểu 900 Lượt
2 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) - New x2 Voucher Mì HongKong x60 Năng Lượng Thần Thụ Ốc Sên x40 Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x30 Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x3 Khung Avatar Ốc Sên x1 Tối Thiểu 700 Lượt
3 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) - New x1 Voucher Mì HongKong x40 Năng Lượng Thần Thụ Ốc Sên x30 Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x30 Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x2 Khung Avatar Ốc Sên x1 Tối Thiểu 500 Lượt
4 Rương Ninja (Chọn) x2 Voucher Mì HongKong x20 Năng Lượng Thần Thụ Ốc Sên x20 Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x20 Chiến Lợi Phẩm-II (6H) x2 Khung Avatar Ốc Sên x1 Tối Thiểu 500 Lượt
5 Rương Ninja (Chọn) x1 Voucher Mì HongKong x10 Rương Năng Lượng Ốc Sên x10 Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x10 Chiến Lợi Phẩm-II (6H) x2 Khung Avatar Ốc Sên x1  
6-10 Rương Ninja (Chọn) x1 Vé Ăn Ramen Xá Xíu x10 Rương Năng Lượng Cây Thần x10 Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x10 Chiến Lợi Phẩm-II (6H) x1 Khung Avatar Ốc Sên x1  

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Toàn Dân sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Lượt Quay sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Mei sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC