Trở về

Phần Thưởng Đua TOP Lượt Quay

28-02-2023

Xin chào các Nhẫn Giả!

Khi tham gia sự kiện Vòng Quay Lục Đạo  Mới sẽ nhận được Thưởng Đua TOP, như sau:

Quà Đua TOP Vòng Quay Lục Đạo

Sau khi kết thúc sự kiện, Nhẫn Giả tham gia tích lũy Lượt Quay nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Top Phần Thưởng Điều Kiện
1 Obito Lục Đạo x3 Tối Thiểu 1200 Lượt
Voucher Mì HongKong x100
Rương Năng Lượng Cây Thần x40
Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x50
Khung Avatar Vạn Xà x1
2 Obito Lục Đạo x1 Tối Thiểu 1000 Lượt
Voucher Mì HongKong x60
Rương Năng Lượng Cây Thần x30
Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x30
Khung Avatar Vạn Xà x1
3 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) x2 Tối Thiểu 700 Lượt
Voucher Mì HongKong x40
Rương Năng Lượng Cây Thần x20
Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x30
Khung Avatar Vạn Xà x1
4 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) x1 Tối Thiểu 500 Lượt
Voucher Mì HongKong x20
Rương Năng Lượng Cây Thần x20
Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x20
Khung Avatar Vạn Xà x1
5 Rương Ninja (Chọn) x1  
Voucher Mì HongKong x10
Rương Năng Lượng Cây Thần x10
Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x10
Khung Avatar Vạn Xà x1
10-Jun Rương Ninja (Chọn) x1  
Vé Ăn Ramen Xá Xíu x10
Mảnh Thư Triệu Tập TA x80
Rương chọn thưởng (Ngọc x8, Ngọc mặt trăng x5, 2 Rương mặt trời chọn) x10
Khung Avatar Vạn Xà x1
Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Nhẫn Giả đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Nhẫn Giả đạt đủ điều kiện

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Toàn Dân sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Lượt Quay sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Mei sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC