Trở về

Phần Thưởng Đua TOP Hái Lộc

31-01-2023

Xin chào các Nhẫn Giả!

Khi tham gia sự kiện Hái Lộc Chào Xuân  Mới sẽ nhận được Thưởng Đua TOP, như sau:

Quà Đua TOP Hái Lộc Mừng Năm Mới

Sau khi kết thúc sự kiện, Nhẫn Giả tham gia tích lũy Hái Lộc nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

TOP Phần Thưởng Số Lượng Yêu Cầu
1 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) 4 Đạt 1500 Hái Lộc Tối Thiểu
Áo Thun Cửu Vĩ Đại Chiến 1
Voucher Mì HongKong 100
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 40
2 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) 3 Đạt 1000 Hái Lộc Tối Thiểu
Áo Thun Cửu Vĩ Đại Chiến 1
Voucher Mì HongKong 80
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 30
3 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) 2 Đạt 500 Hái Lộc Tối Thiểu
Áo Thun Cửu Vĩ Đại Chiến 1
Voucher Mì HongKong 60
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 20
4 Rương Nhẫn Giả Huyền Thoại (Tự chọn 60 mảnh Ninja hệ Quang Ám) 1  
Áo Thun Cửu Vĩ Đại Chiến 1
Voucher Mì HongKong 40
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 10
5 Rương Ninja (Chọn) 1  
Áo Thun Cửu Vĩ Đại Chiến 1
Voucher Mì HongKong 20
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 5
6 - 10 Rương Ninja (Chọn) 1  
Áo Thun Cửu Vĩ Đại Chiến 1
Voucher Mì HongKong 10
Vé Ramen Xá Xíu 10
Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Nhẫn Giả đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Nhẫn Giả đạt đủ điều kiện

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Hái Lộc sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Hái Lộc sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Mei sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC