Trở về

[Sự Kiện Web] Hái Lộc Chào Xuân

19-01-2023

Thời Gian:

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 19/01/2023 đến 10h ngày 02/02/2023

- Thời gian nhận lượt Hái Lộc : Từ 0h ngày 19/01/2023 đến 23h59 ngày 01/02/2023 (sau thời gian này, Nhẫn Giả làm nhiệm vụ và nạp thẻ sẽ không nhận được lượt hái lộc nữa)

 

Hướng Dẫn:

- Nhẫn Giả tham gia sự kiện tại link: https://cuuvidaichien.vn/su-kien/hai-loc-chao-xuan

- Sau khi tham gia, Nhẫn Giả cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢNCHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Nhẫn Giả tham gia Hái Lộc mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Nhẫn Giả có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Hái Lộc, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Ở sự kiện Quà Ghép Chữ sẽ hoạt động theo số ngày nhất định trong xuyên suốt sự kiện. Cứ 2 ngày sẽ có 1 loại chữ để ghép, nếu nhẫn giả không nạp đủ điều kiện quy định thì sẽ không đủ 5 chữ để ghép lại. Bộ chữ bao gồm (Chào/Nạp ngày 19.01-20.01 - Xuân/21.01-22.01 - Quý/23.01-24.01 - Mão/25.01-26.01 - 2023/27.1 đến cuối sự kiện). Sau khi thu thập đủ bộ chữ nhẫn giả sẽ nhận quà cực giá trị.

- Ở sự kiện Hái Lộc, sau khi Nhẫn Giả hái lộc sẽ ngẫu nhiên nhận được Chữ Phúc, có thể dùng để đổi thưởng tạ sự kiện Đổi Quà Năm Mới (đổi xong Chữ Phúc sẽ bị trừ với số lượng tương ứng)

- Nhẫn giả cũng có thể vào mục Kho Thưởng để nhận thưởng đang có, thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Nhẫn Giả có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được

 

Nhiệm Vụ Nhận Lượt:

Nhiệm Vụ Lượt Nhận Giới Hạn Lượt Mỗi Ngày
Online trang sự kiện 60 phút 1 2
Tiêu 3000 Vàng 1 5
Đăng Nhập Mỗi Ngày 1 1
Chia sẻ sự kiện 1 1
Tích lũy Nạp 100 Vàng 1 Không Giới Hạn
Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

Lưu Ý:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ingame, Nhẫn Giả vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

- Tiến độ nhiệm vụ  Tiêu Vàng, Tích Lũy Nạp ở ingame sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày và số lượng còn dư sẽ không được cộng dồn qua ngày. Vì vậy Nhẫn Giả hãy lưu ý hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi ngày để nhận được lượt

 

Phần Thưởng

Hái Lộc

Tham gia Hái Lộc, Nhẫn Giả sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần Thưởng Số Lượng
EXP Ninja-II (6H) 1
Hyorogan-II (6H) 1
Đồng-II (6H) 1
Chiến Lợi Phẩm-II (6H) 1
Vàng 100
Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm 5
Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh 3
Hyorogan-III (24H) 1
Vé Ăn Ramen Sườn 1
Vé Ăn Ramen Xá Xíu 1
Chứng Nhận C.Hóa Hiếm 1
Chữ Phúc 1
Chữ Phúc 2
2023 Vàng Quà May Mắn (1 lần trúng duy nhất)
Chiến Lợi Phẩm-III (24H) x10 Quà May Mắn (1 lần trúng duy nhất)
Voucher Mì HongKong x10 Quà May Mắn (1 lần trúng duy nhất)
Mảnh Itachi x60 Quà May Mắn (1 lần trúng duy nhất)
Mảnh Pain x60 Quà May Mắn (1 lần trúng duy nhất)
Mảnh Madara x60 Quà May Mắn (1 lần trúng duy nhất)
Quà Đua TOP Hái Lộc: Click vào đây để xem

Lưu ý: Phần thưởng quà may mắn sẽ được gửi về thư của mỗi nhân vật khi sự kiện kết thúc!!!!!

 

Quà Chúc Tết

Tham gia Chúc Tết Mỗi Ngày, các nhẫn giả sẽ nhận được quà hấp dẫn:

Phần Thưởng Số Lượng Yêu Cầu
Vé Ramen Sườn 1 Mỗi ngày chúc tết 1 lần sẽ nhận được quà

 

Quà Đổi Chữ Phúc

Nhẫn Giả tham gia nạp tiền đúng điều kiện sẽ nhận bộ chữ năm mới, sau đó dùng bộ chữ để đổi quà siêu giá trị

Ngày Nạp Phần Thưởng Số Lượng Điều Kiện
19.01.2023 - 20.01.2023 (Đợt 1) Chữ  "CHÀO" 1 Nạp Tích Lũy Ngày 20.000 VNĐ Vào Game
(Không tính nạp tích lũy, chỉ áp dụng đúng
điều kiện trong 1 lần nạp)
21.01.2023 - 22.01.2023 (Đợt 2) Chữ  "XUÂN" 1 Nạp Tích Lũy Ngày 100.000 VNĐ Vào Game
23.01.2023 - 24.01.2023 (Đợt 3) Chữ  "QUÝ" 1 Nạp Tích Lũy Ngày 100.000 VNĐ Vào Game
25.01.2023 - 26.01.2023 (Đợt 4) Chữ  "MÃO" 1 Nạp Tích Lũy Ngày 100.000 VNĐ Vào Game
27.01.2023 trở lên (Đợt 5) Chữ  "2023" 1 Nạp Tích Lũy Ngày 200.000 VNĐ Vào Game
Quà Ghép Đủ Bộ Chữ
(CHÀO XUÂN QUÝ MÃO 2023)
Vé Ăn Ramen Sườn 20 Có đủ tất cả các bộ chữ ở các gói nạp trên
Vé Ăn Ramen Xá Xíu 20
Rương Ninja (Chọn) 1
Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Tr.Thuyết 1
Lưu Ý: Phải nạp đúng thời gian yêu cầu mới có thể nhận quà - Chỉ áp dụng cho các gói nạp TRÊN WEB. Trong trường hợp chữ nạp đã qua ngày nhận thì không thể nhận lại được nữa


 

Đổi Chữ

Nhẫn Giả tham gia Hái Lộc sẽ ngẫu nhiên nhận được Chữ Phúc, sau đó dùng Chữ Phúc để đổi các gói quà tương ứng có giá trị khác nhau.

Mốc Đổi Phần Thưởng Số Lượng Lượt Đổi
4 Chữ Phúc Vé Ăn Ramen Sườn 1 999
Đồng-II (6H) 1
50 Chữ Phúc Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh 120 1
Vé Ăn Ramen Sườn 20
Thuốc Tu Hành 500
Chiến Lợi Phẩm-III (24H) 5
100 Chữ Phúc Voucher Mì HongKong 10 1
Vé Ăn Ramen Xá Xíu 20
Thuốc Tu Hành 1000
Chiến Lợi Phẩm-III (24H) 10
150 Chữ Phúc Voucher Mì HongKong 20 1
Vé Ăn Ramen Xá Xíu 40
Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Tr.Thuyết 1
Rương Ninja (Chọn) 2
300 Chữ Phúc Voucher Mì HongKong 40 1
Vé Ăn Ramen Xá Xíu 80
Rương Tăng Sao Nhẫn Cụ 2
Rương Ninja (Chọn) 3
Lưu Ý: Sau khi đổi quà thành công, số lượng Chữ của Nhẫn Giả sẽ bị trừ theo các mốc tương ứng

 

 

Quà Tích Lũy Cá Nhân

Nhẫn Giả tích lũy lượt Hái Lộc đạt số lượng yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Gói Quà Yêu Cầu Phần Thưởng Số Lượng
Quà 1 Đạt 100 Lượt Vé Ăn Ramen Sườn 10
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 5
Ngọc 100
Chiến Lợi Phẩm-III (24H) 3
Quà 2 Đạt 300 Lượt Vé Ăn Ramen Xá Xíu 20
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 5
Ngọc Mặt Trăng 100
Chiến Lợi Phẩm-III (24H) 6
Quà 3 Đạt 500 Lượt Vé Ăn Ramen Xá Xíu 40
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 5
Rương Ngọc Mặt Trời (Chọn) 100
Chiến Lợi Phẩm-III (24H) 10
Quà 4 Đạt 1000 Lượt Voucher Mì HongKong 30
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 5
Rương Ngọc Mặt Trời (Chọn) 150
Chứng Nhận C.Hóa Hiếm 10
Quà 5 Đạt 1500 Lượt Khung Avatar Gamaken 1
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 5
Rương Ngọc Mặt Trời (Chọn) 200
Chứng Nhận C.Hóa Hiếm 20
Quà 6 Đạt 2000 Lượt Voucher Mì HongKong 60
Năng Lượng Cây Thần Gamaken 5
Rương Ngọc Mặt Trời (Chọn) 300
Chứng Nhận C.Hóa Hiếm 40

 

Quà Mốc Chung Tay Hái Lộc

Mỗi ngày Nhẫn Giả tham gia Hái lộc, tổng số lượt hái của tất cả Nhẫn Giả được gửi đi đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Mốc Hái Lộc Phần Thưởng Số Lượng
50.000 Vàng 500
Vé Ăn Ramen Sườn 2
Đồng Hồ Thời Gian (Đồng) 1
100.000 Vàng 500
Vé Ăn Ramen Sườn 3
Đồng Hồ Thời Gian (Đồng) 2
300.000 Vàng 800
Vé Ăn Ramen Sườn 5
Chiến Lợi Phẩm-II (6H) 1
500.000 Vàng 1000
Vé Ăn Ramen Xá Xíu 2
Chiến Lợi Phẩm-II (6H) 2
1.000.000 Vàng 2000
Vé Ăn Ramen Xá Xíu 3
Chiến Lợi Phẩm-II (6H) 3
Phần thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Hái Lộc sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Hái Lộc sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Mei sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC